Infiltration/Markbädd

20110514, Tråvadsgården Vara