Utvallning av snö i Tun på uppdrag av Skanska

2012-12-07